TOP

เพื่อนๆ รู้ไหมว่า ‘เรื่องบนเตียง’ เกี่ยวกับ ‘Sexual Wellbeing’ ด้วยนะ และเรื่องนี้ เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากกับชีวิตคู่เลย Sexual Wellbeing หรือ สุขภาวะทางเพศ คืออะไร? มันคือการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความสุขและความปลอดภัย โดยยึดความสบายใจของทั้งสองฝ่ายเป็นหลัก และแน่นอนว่า สุขภาวะทางเพศ ไม่ได้มีแค่เรื่องบนเตียงเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเป็นส่วนประกอบสำคัญ แล้วถ้า ไม่มีความสุขกับการมีเพศสัมพันธ์ เหมือนเดิมล่ะ? จากเคยแฮปปี้ก็ไม่แฮปปี้ รู้สึกไม่อยากทำ ไม่เข้าใจตัวเองว่าเป็นเพราะอะไร ให้รู้ไว้เลยว่า Sexual Wellbeing หรือ

Latest